Danish Open 2023

25 Jan 2023

Danish Open 2023

Kære bueskytte

Danish Open har i en menneskealder været indbegrebet af et udfordrende stævne af høj professionel karakter. En målsætning vi altid har bestræbt os på at efterleve hvert år. Men det er også en målsætning der kræver mange hundrede arbejdstimer af de frivillige ildsjæle, der ofte også omfatter venner og familier.

Vi er desværre i den situation, at disse ildsjæle ikke er tilgængelige i år. Det er ikke muligt at stille det store hold der varetager måneders planlægning, koordinering, aftaler med leverandører, opstilling af bane og afvikling af stævnet i Pinsen.

Der bliver derfor ikke afholdt Danish Open i 2023.

Det er trist, men desværre en konsekvens af den situation vi står i.

 

Lieber Bogenschütze,

Ein Leben lang waren die Danish Open der Inbegriff einer anspruchsvollen Veranstaltung mit hochprofessionellem Charakter. Ein Ziel, dem wir seit jeher jedes Jahr gerecht werden. Es ist aber auch ein Ziel, das den Freiwilligen, zu denen oft auch Freunde und Familien gehören, viele hundert Arbeitsstunden abverlangt.

 Leider sind wir in der Situation, dass diese Enthusiasten dieses Jahr nicht zur Verfügung stehen. Es ist nicht möglich, das große Team einzusetzen, das monatelange Planung, Koordination, Vereinbarungen mit Lieferanten, den Aufbau des Kurses und die Durchführung der Veranstaltung zu Pfingsten übernimmt.

Daher werden die Danish Open 2023 nicht ausgetragen.

Es ist traurig, aber leider eine Folge der Situation, in der wir uns befinden.

 

Dear archer,

For a lifetime, the Danish Open has been the epitome of a challenging event of a highly professional nature. A goal we have always strived to live up to every year. But it is also a goal that requires many hundreds of working hours from the volunteers, who often also include friends and families.

Unfortunately, we are in the situation that these enthusiasts are not available this year. It is not possible to field the large team that handles months of planning, coordination, agreements with suppliers, setting up the course and running the event at Pentecost.

Therefore, the Danish Open will not be held in 2023.

It is sad, but unfortunately a consequence of the situation we are in.

Med venlig hilsen, Mfg, Best regards

Nørre Snede Bueskyttelaug & Midtjyske Buejægere

Del siden