Buetrimning

I vinterhalvåret benyttes indendørs baner.

Indendørsbaner fra den 1. oktober 2018
i Boest Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 18.30 - 22.00

Der er et lokale med baner, der er 12 meter lange. Endvidere er der et veludstyret værksted for reparation og fin-trimning af buer.

Præcisionsmåling af buen.
Buen er fastspændt i en "skydemaskine"
Måling af pilens hastighed       
Værksted med alt nyttigt udstyr til trimning
Helt ny buepresse til nye compoundbuer
med lang håndsektion og korte parallelle
ben. Buepressen er en kærkommen gave
fra Nørre Snede Kro - en venlig sponsor,
som værdsætter, at også unge skytter i
voksealderen hurtigt og sikkert kan få
tilpasset buen for hver centimeter, de
vokser. Når buen passer perfekt, rammer
vi bedre, og så er det endnu sjovere at
skyde med bue.
Buepresse
buepresse bruges af Jørgen Dyhl Ny compound bue finjusteres i den
nye sikre buepresse, der kan bruges til alle
compoundbuer fra den korteste bue til børn og
også til de længste compoundbuer for
konkurrenceskydning.