Bestyrelsen

Set fra venstre - forrest: Leif Roed Pedersen, Erik P. Nielsen

Set fra venstre - bagerst: Peder Nielsen, Dion Vig Jessen, Jørgen Dyhl

 

Jørgen Dyhl, formand - mobil 2042 6712 - mail:dymo48@gmail.com

Leif Roed Pedersen, bestyrelsesmedlem, kasserer - mobil 2070 1952 - mail: hobypedersen@hotmail.com

Erik P. Nielsen, bestyrelsesmedlem - mobil 2129 1153 - mail: epn@post10.tele.dk

Peder Nielsen, bestyrelsesmedlem - mobil 2074 5866 - mail: pederni@pc.dk

Dion Vig Jessen, bestyrelsesmedlem - mobil 4224 4534 - mail: Dvskovgaard@gmail.com


Bestyrelsen har behov for medlemmernes hjælp til varetagelse af banevedligehold, husvedligehold m.v. via udvalg: